späť na všetky články
Aktuality

Čo znamená blockchain pre audit?

21. januára 2022

Blockchain bude zohrávať v budúcnosti auditu hlavnú úlohu. Rastie popularita kryptomien a nezastupiteľných tokenov (NFT) – obe sú založené na technológii blockchain – audítori musia hovoriť a reflektovať vyvíjajúce sa štandardy, ktoré obklopujú tento typ aktív. Účtovníci aj audítori budú musieť držať krok s meniacimi sa usmerneniami, aby mohli presne posúdiť aktíva svojich klientov založené na blockchaine. Keďže sa však používanie technológie čoraz viac rozširuje, má potenciál zmeniť aj samotný proces auditu. Aby sa audítori pripravili na zmeny, ktoré sú pred nami, musia pochopiť, ako blockchain funguje a aké výhody môže priniesť do ich práce.

 

Blockchain ako technológia auditu

 

V budúcnosti by mohol mať blockchain vplyv prakticky na každý sektor ekonomiky. V súčasnosti je jeho hlavné využitie najmä v rámci finančných služieb založených na transakciách. Jednou z hlavných výhod tohto typu služby je vysoká úroveň bezpečnosti. Keďže informácie o každej transakcii sú kryptograficky uložené v distribuovanej účtovnej knihe, je takmer nemožné s niektorou z informácií manipulovať. Blockchainy môžu byť tiež programovateľné, čo umožňuje automatizáciu nových transakcií alebo kontrol pomocou „inteligentných zmlúv“. Pre audítorov je práca s transakciami a účtovnými knihami známa oblasť a príležitosťou, ktorú blockchain predstavuje, ak by sa prostredníctvom neho mali zaznamenávať všetky transakcie, je možnosť trvalého a presného audit trailu v reálnom čase.

 

Prevezme blockchain prácu audítorov?

 

Ak je možné zaznamenať každú transakciu s absolútnou istotou, teoreticky by nebolo potrebné tieto transakcie overovať, čím by sa úplne odstránila úloha zosúlaďovania. Ak je to pravda, niektorí by sa mohli pýtať, či technológia blockchain môže spôsobiť zastaranie práce audítorov.

Medzinárodná federácia účtovníkov tvrdí, že to tak nie je:
„Odsúhlasenie účtovných údajov nebude plne automatizované prostredníctvom technológie blockchain, pretože na posúdenie presnosti zložitých účtovných transakcií sú potrebné odborné znalosti a skúsenosti audítorov.
Avšak možnosť dôverovať tomu, že obe strany zaznamenávajú rovnaké základné informácie o transakciách a dostupnosť týchto účtovných údajov v reálnom čase ponúka obrovské výhody pre efektívnosť, s akou možno účtovné údaje zosúladiť a analyzovať.“

Na získanie zmysluplného prehľadu z finančných údajov bude stále potrebná ľudská interpretácia spôsobu, akým boli transakcie zaznamenané, a obchodného kontextu, v ktorom sa nachádzajú. Blockchain by mal jednoducho zrýchliť a zefektívniť prácu audítorov, aby sa mohli sústrediť na otázky vyššej úrovne. Aj v zabezpečenom systéme zostáva riziko chyby alebo podvodu v mieste vstupu, ale kombináciou blockchainu s inými technológiami, ako je umelá inteligencia, môžete analyzovať každú jednu transakciu a odhaliť nezrovnalosti, ktoré by človek mohol ľahko prehliadnuť. Odtiaľ by audítor mohol využiť svoje odborné znalosti na hlbšie ponorenie sa do problému. V porovnaní so selektívnou analýzou a zosúlaďovaním údajov pri spätnom pohľade to ponúka oveľa bezprostrednejší a konzistentnejší spôsob vykonania auditu.

 

Pripravte sa s A4 GroUP ® na budúcnosť auditu

 

Aby audítori čo najlepšie využili výhody blockchainu, budú musieť rozvíjať svoje vlastné znalosti o technológii. Budú mu musieť dostatočne dobre porozumieť, aby ho zabudovali do svojich procesov a poradili svojim klientom s jeho implementáciou sami. A keďže sa stále vyvíja, audítori aj účtovníci zohrávajú hlavnú úlohu pri vytváraní štandardov okolo blockchainu – zabezpečujú, aby spĺňal bezpečnosť a transparentnosť, ktorú sľubuje.

 

Kontaktujte nás, radi sa s Vami porozprávame o blockchaine a budúcnosti auditu.