späť na všetky články
Aktuality

Dámsky klub – začiatky podnikania

14. februára 2022

Na začiatku podnikania stoja budúci podnikatelia pred otázkou akou formou začať podnikať. V tomto momente je potrebné zvážiť očakávania týkajúce sa budúceho vývoja biznisu ako aj profesiu či zameranie, v ktorom bude podnikateľ pôsobiť.

 

Väčšina tzv. službových profesií začína formou založenia živnosti. Podnikateľský príbeh kaderníkov, kozmetičiek, nechtových dizajnérov, ale aj grafikov či copywriterov či účtovníčiek je spätý s otázkou, či sa moje podnikanie rozbehne a bude mať úspech. Rovnako je to aj v prípade kreatívnych žien na rodičovskej dovolenke, ktoré nájdu určitú záľubu napríklad vo výrobe pletených šálov či pečení chutných koláčov. Výhodou tohto modelu je, že žena na rodičovskej dovolenke je tzv. poistencom štátu, teda nie je povinná hneď od začiatku vykonávania svojej činnosti platiť minimálne preddavky do zdravotnej poisťovne, ktoré predstavujú 14 % (resp. 7 % v prípade fyzickej osoby so zdravotným postihnutím) z vymeriavacieho základu, t.j. v porovnaní s bežnými SZČO nemusí zaplatiť odvod do zdravotnej poisťovne vo výške 79,31 EUR mesačne (od 1.1.2022). Po skončení tohto prvotného obdobia však treba brať ohľad na to, že podľa dosiahnutého príjmu bude v ďalšom roku výška odvodových povinností prepočítaná a na zdravotnom poistení môže vzniknúť nedoplatok. Čo sa týka sociálneho poistenia, výhodou je, že v prvom roku podnikania nie je sociálne poistenie povinné. Po prvom zdaňovacom období sa však treba pripraviť aj na platbu odvodov do Sociálnej poisťovne, ktorých výška je určená podľa príjmu dosiahnutého v prvom roku podnikania a vypočíta sa podľa podaného daňového priznania. V súčasnosti je výška zákonného mesačného minima sociálneho poistenia 187,78 EUR (od 01.01.2022). Minimálne odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne sú v roku 2022 spolu vo výške 267,09 EUR mesačne.

 

Z pohľadu daňových povinností existuje v súčasnosti kategória mikrodaňovníka, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie nepresiahnu sumu 49 790,00 €. Vtedy sa uplatní znížená sadzba dane z príjmov vo výške 15%. Bežná sadzba dane v prípade SZČO je však 19% a v prípade právnickej osoby (spoločnosti) až 21%.

 

Rozbeh podnikania

 

V čase, keď sa podnikanie takpovediac rozbehne, je hlavne dôležité nemyslieť len na spokojných zákazníkov, ale aj na zvládnutie celého prechodu malého „start-up“ či hobby modelu podnikania na profesionálnu činnosť, ktorou mám úmysel živiť sa a ďalej ju rozvíjať, investovať do nej časť svojho zisku.
V tejto situácií určite treba zvážiť, či chce podnikateľ zostať živnostníkom alebo už má význam začať podnikať aj z dôvodu určitej ochrany svojho ostatného súkromného majetku prostredníctvom spoločnosti. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným nie je žiadnym dramatickým procesom a najobvyklejšou formou je založenie spoločnosti s ručením obmedzeným.

 

Navyše, s dobre nastaveným business plánom dokonca môže podnikateľ oveľa ľahšie získať aj úver či požiadať daňový úrad o dobrovoľnú registráciu na DPH, pričom ak nakupuje väčšinu tovarov s DPH v tuzemsku, „ušetrí“ pri nákupe svojich vstupov do výroby. Rovnako by som nepodceňovala ani vynaliezavosť konkurencie, kedy poctivo vymyslený koncept a originálny nápad môže byť rýchlosťou blesku skopírovaný konkurenciou. Neúmyselne napomôcť môže podnikateľ svojej konkurencií dopomôcť aj tým, že si nechráni dostatočne svoju značku a pred investíciou do marketingovej kampane nesiahne po adekvátnej ochrane. Či už to bude logo, pod ktorým ho poznajú jeho zákazníci, chránené formou ochrannej známky alebo to bude patent či ochrana designu výrobku.

 

Dôležité je samozrejme zamyslieť sa aj nad automatizáciou systémov, či už je to objednávkový systém na e-shope alebo automatické rozposielanie newslettra. Každá automatizácia a elektronizácia dokáže ušetriť čas a finančné prostriedky.

V neposlednom rade je dôležitý plán, teda aspoň v hrubých obrysoch by mal podnikateľ vedieť, do akých rozmerov by sa jeho podnikanie malo rozrásť, aký personál budem na expanziu potrebovať, aké priestory si musím zabezpečiť na skladovanie / prezentáciu výrobkov, a podobne. Taktiež je vhodné priebežne si sledovať svoje výdavky a tržby, úhradu pohľadávok a záväzkov, teda účtovné a daňové aspekty podnikania, ktoré určite nestačí riešiť jedenkrát ročne, pred podaním daňového priznania.

 

Aké najväčšie chyby robia podnikatelia v začiatkoch? Na čo sa najviac dopláca?

 

Mnohí podnikatelia berú svoje podnikanie ako srdcovku a vidíme na nich veľký entuziazmus. Väčšinou sa stretávam s tým, že výrobok či služba je dokonale „vyladená“, ale na ostatné podnikateľské povinnosti sa takpovediac zabúda. Bohužiaľ, snaha urýchliť niektoré veci sa nevypláca, aj preto by som určite neodporúčala podceňovať evidenciu nákladov a výnosov z predaja výrobkov a služieb a celkové vedenie účtovnej agendy. V týchto veciach treba mať skrátka poriadok už od začiatku podnikania, pretože nikdy neviete, či práve váš výrobok alebo služba nespôsobia taký boom, že vaše podnikanie bude chcieť časom odkúpiť investor za zaujímavú cenu. Práve takéto chyby sa pri predaji podniku objavujú najčastejšie a sú aj dôvodom na zníženie kúpnej ceny.

Z hľadiska ochrany práv podnikateľa je potrebné klásť dôraz aj na ochranu duševného vlastníctva (ochranné známky, patenty, design) a napríklad aj na franšízové zmluvy, ak sa biznis už stihol rozbehnúť na dostatočne vizibilnú úroveň, ktorú chce podnikateľ ďalej rozširovať prostredníctvom nezávislých partnerov. Všetky tieto formy ochrany môjho podnikania je vhodné konzultovať aj s odborníkom z dôvodu miestnej pôsobnosti, teda či budem žiadať pre svoje práva len lokálne (napríklad slovenské a české), európske či medzinárodné formy ochrany.

V neposlednom rade netreba zabúdať ani na korektné vzťahy so svojimi zamestnancami a obchodnými partnermi. Myslím si, že dobré meno a povesť podnikateľa je rovnako dôležitá ako kvalita jeho výrobkov či služieb a najmä ak predávaný výrobok či služba majú prinášať určitú pozitívnu emóciu, vyzdvihujú korektnosť značky k životnému prostrediu či prinášajú nejaký fair trade benefit. Všetky tieto detaily potom tvoria nielen hodnotu produktu, ale aj hodnotu značky a jej producenta.

Autor: Eva Nemšáková