späť na všetky články
Audit

Ako môže audítor pomôcť pri vykazovaní ESG?

27. apríla 2022

Environmentálne, sociálne a riadiace správy (ESG) sa v posledných rokoch tešia čoraz väčšej pozornosti spoločností a organizácií. Mnohé jurisdikcie na celom svete zvažujú a v blízkej budúcnosti i s vysokou pravdepodobnosťou zavedú ďalšie povinné požiadavky v rámci ESG. Avšak, aj bez takéhoto zákonného nátlaku chcú investori čoraz viac vedieť, kam ich finančné prostriedky smerujú a že sú využívané eticky.

 

Možno sa to nezdá samozrejmé, ale práve v tomto sú audítori, účtovníci a daňový poradcovia tým správnym riešením, aby vás usmernili a poradili. Koniec koncov, naša odbornosť spočíva v efektívnom nakladaní s údajmi, zabezpečení presnosti a zvýraznení oblastí na zlepšenie. Na to, aby ste sa skutočne priblížili a začali fungovať v zmysle ESG politík, sa musia procesy kontroly kvality aplikovať nielen na vlastné finančné údaje, ale aj na fungovanie celej organizácie ako takej.

 

Ako môže audit pomôcť s ESG?

 

Vyznať sa v plnení kritérií a parametroch v zmysle ESG, nie je jednoduché. ESG pokrýva široké spektrum oblastí fungovania a môže byť lákavé. Hlavne v dnešnej dobe, kedy naskočiť na módnu enviromentálnu “vlnu” a venovať personálne kapacity na sebaprezentáciu zero waste, alebo zero net je nutné. Koniec koncov, vlajkový projekt odpadového hospodárstva alebo uhlíkových emisií je oveľa hmatateľnejší a ľahko sa o ňom hovorí, tak ako o riadení práce, ochrane osobných údajov, ochrane duševného vlastníctva alebo platoch vedúcich pracovníkov.

 

Práve tu môžu audítori pridať veľkú hodnotu vašej spoločnosti. Jednak v úlohe dodržiavania predpisov ale zároveň aj v marketingu tým, že vám umožnia skutočne sa odlíšiť prostredníctvom ESG. Audítori sú zvyknutí klásť zložité otázky, a hoci v minulosti mohli byť zamerané výlučne na finančné záležitosti, mnohí majú teraz širšie kompetencie. Vzhľadom na značný nedostatok štandardizácie pre ESG v celom ratingovom odvetví, neustále rastúci tlak v oblastiach, ako je ochrana údajov, horúce problémy, ako sú platy vedúcich pracovníkov a počet obvinení z greenwashingu. Je čoraz dôležitejšie, aby da v ESG kládli ťažké, ale v konečnom dôsledku užitočné otázky.

 

Otázky ESG, ktoré by vám mohol položiť váš audítor

 

Rovnako ako v iných aspektoch auditu môžete očakávať otázky týkajúce sa oblastí  zverejňovania, procesu či kontroly a uistenia:

 

• Ako sa vaša spoločnosť rozhodla definovať ESG?
• Prečo ste sa rozhodli založiť ESG na konkrétnom rámci?
• Čo považuje vrcholový manažment za príležitosti a riziká ESG?
• Ako zhromažďujete údaje ESG?
• Sú kontroly dostatočné na to, aby zabezpečili, že sa na údaje ESG možno spoľahnúť?
• Požadujú zainteresované strany, ako sú investori, uistenie o podávaní správ ESG a ak áno, ako?

 

Výhody ESG zamerania

 

Ak je váš audítor proaktívny a zorientovaný v priestore ESG, môže ísť nad rámec identifikácie rizík až po skutočné odhalenie základných príčin, odporúčanie stratégií nápravy a zavádzanie preventívnych kontrol. To môže zahŕňať zabezpečenie presnosti vykazovania ESG, navrhovanie systémov na zhromažďovanie a spracovanie vašich údajov, zosúladenie vykazovania ESG s cieľmi spoločnosti a vašou celkovou obchodnou stratégiou a ochranu pred zverejnením informácií, ktoré by boli v rozpore s formálnymi finančnými zverejneniami.

 

Na druhej strane môže dobré vykazovanie ESG pokračovať v zlepšovaní operácií, pomáhať pri starostlivosti o vašu pracovnú silu, prilákať akcionárov a zvyšovať ohodnotenie spoločnosti. ESG by nikdy nemalo byť len zaškrtávacie PR alebo regulačné cvičenie, ktoré vás má vykresliť v zmysle trendov. Ak bude vaše ESG hlásenie povrchné, alebo zavádzajúce, môže to byť veľmi škodlivé a miesto “marketingovej” podpory, ktorá vás mala odlíšiť od ostatných, vás táto vlna stiahne dole.

 

To znamená, že ESG má potenciál byť prospešnou silou pre dobro spoločnosti. Kontrola a objektívne názory audítorskej firmy by mali zohrávať dôležitú úlohu pri realizácii tohto zámeru.

Autor: Július Činčala