späť na všetky články
Dane

Daňový bonus na dieťa po 1.7.2022

06. júla 2022

S účinnosťou od 1.7.2022 platí nový systém výpočtu daňového bonusu na dieťa so zvýšenými sumami bonusu, ktoré sa od 1.1.2023 budú  ďalej zvyšovať. Konečná výška daňového bonusu však závisí od viacerých faktorov. Pre uplatňovanie novej výšky bonusu bolo schválené polročné obdobie, počas ktorého sa bude aplikovať dvojitý výpočet (podľa starého a aj nového systému), s tým, že vo výsledku sa použije ten výpočet, ktorý je pre rodiča výhodnejší.

 

V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sa výška daňového bonusu na dieťa do 30.6.2022 určovala v závislosti od veku dieťaťa nasledovne:

 • dieťa do 6 rokov veku – 47,14 eur
 • dieťa od 6 – 15 rokov veku – 43,60 eur
 • dieťa nad 15 rokov veku – 23,57 eur.

Základnou podmienkou na vyplatenie daňového bonusu bolo, aby zdaniteľné príjmy daňovníka podľa § 5 zákona o dani z príjmov (hrubý príjem zamestnanca) alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov (SZČO) pred odpočítaním výdavkov v daňovom priznaní za rok 2022 boli vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 646 eur), teda najmenej 3 876 eur a pri výpočte preddavkov na daň počas roka 2022 musel mať zamestnanec za daný mesiac zdaniteľný príjem  podľa § 5 vo výške najmenej polovice minimálnej mzdy 323 eur.

 

S účinnosťou od 1.7.2022 je výška daňového bonusu na dieťa nasledovná:

 • do 15 rokov veku – 70 eur
 • nad 15 rokov veku – 40 eur (poznámka: Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.)

Maximálna možná suma daňového bonusu však je obmedzená, a to do výšky 20 % až 55 % čiastkového základu dane daňovníka. Percentuálnu výšku určuje počet detí.

 • 20 % (polovice) čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % (polovice) čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % (polovice) čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % (polovice) čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % (polovice) čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % (polovice) čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

A čo to znamená v praxi?

 

Daňovníkovi sa daňový bonus za mesiace júl až december 2022 bude počítať starou aj  novou metódou a uplatní sa tá suma daňového bonusu, ktorá vyjde vyššia, teda bude pre neho výhodnejšia.

 

Príklad A:

 

Zamestnankyňa sa vráti z rodičovskej dovolenky v júli 2022, uplatňuje si daňový bonus na svoje dve deti vo veku 3 rokov a o veku 7 rokov. Hrubú mzdu má 200 eur, čiastkový základ dane jej vychádza na sumu (hrubá mzda – odvody) 173,20 eura.

 

Do 30.6.2022 by nemala nárok na daňový bonus, nakoľko jej hrubý príjem nedosiahol úroveň polovice minimálnej mzdy t. j. 323 eur.

 

Od 1.7.2022 má nárok na daňový bonus vo výške 46,76 euro. (Daňový bonus po novom vypočítame  2 x 70 eur = 140 eur, najviac však môžeme použiť sumu podľa schémy, určenej zákonom t. j. pri 2 deťoch 27 % čiastkového základu dane 173,20 eur. Výsledky výpočtov sa zaokrúhľujeme na 2 desatinné miesta matematicky).

 

Záver:

V tomto prípade nový systém výpočtu je pre zamestnanca  výhodnejší.

 

Príklad B:

 

Samostatne zárobkovo činná osoba mala za rok 2022 hrubý príjem 10 000 eur, uplatňuje si daňový bonus na svoje  dve deti vo veku 3 a 5 rokov. V roku 2022 mala povinnosť platiť minimálne odvody do Sociálnej poisťovne.

 

Do 30.6.2022  má nárok na daňový bonus vo výške 1 131,36 eura (12 mesiacov x 2 deti x 47,14 eura ).

 

Od 1.7.2022 má nárok na daňový bonus  len 107,31 euro (27% z polovice jeho čiastkového základu dane t. j. 397,46 * 0,27=107,31eur (10 000 euro hrubý príjem – paušálne výdavky 60%, 6000 – odvody pre rok 2022  3205,08 eur )/2 .

 

Záver:

V tomto prípade nový systém výpočtu je pre daňovníka výrazne nevýhodnejší.

 

S účinnosťou od 1.1.2023 bude výška daňového bonusu na dieťa nasledovná:

 

 • do 15 rokov veku – 100 eur
 • nad 15 rokov veku – 50 eur

Obmedzenie maximálnej možnej sumy daňového bonusu do výšky 20 % až 55 % čiastkového základu dane daňovníka je rovnako závislé od počte detí (ako v prechodnom období od 1.1.2022 do 31.12.2022):

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Výpočty budú prebiehať rovnako ako pri daňovom bonuse platnom od 1.7.2022 s tým, že od 1.1.2023 už nebude možné uplatniť pre daňovníka výhodnejší výsledok výšky daňového bonusu (starý systém výpočtu teda už nebude možné uplatniť).

 

Autor: Mária Nasáliová