späť na všetky články
Dane

Odpočet daňových strát od základu dane dosiahnutého v zdaňovacom období začínajúcom od 1. januára 2021

11. januára 2022

Mikrodaňovníci, vymedzení zákonom o dani z príjmov (§2 písm. w), ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) nepresiahnu sumu 49 790 EUR, si môžu odpočítať daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie začínajúce od 1. januára 2020 do výšky základu dane v zdaňovacom období 2021.

 

Ostatní daňovníci môžu uplatniť odpočet daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie začínajúce od 1. januára 2020 do výšky 50% základu dane.

 

V prípade daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia obdobie ukončené pred 1. januárom 2020 platí možnosť odpočítania daňovej straty rovnomerne vo výške ¼ počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich období.