späť na všetky články
Dane

Palivové karty v zmysle ESD

03. apríla 2022

Väčšina podnikateľských subjektov pri svojej podnikateľskej činnosti využíva motorové vozidlá. S využívaním motorových vozidiel je však samozrejme spojené tankovanie, či nabíjanie. Pre zvýšenie efektivity sledovania nákladov na pohonné hmoty i energiu, zefektívnenie a uľahčenie účtovania si mnoho subjektov zvolí palivové karty, alebo karty pre nabíjanie elektromobilov.

 

Pri používaní tankovacích kariet je však potrebné správne vyhodnotiť režim DPH v skupine spoločností. V praxi sa môže jednať o prípad, kedy materská spoločnosť sídliaca v zahraničí od dodávateľa nakúpi palivové karty, na ktoré pravidelne dobíja finančné prostriedky a predmetné palivové karty poskytuje svojej dcérskej spoločnosti sídliacej v tuzemsku na využívanie pri tankovaní. Ako v takomto prípade postupovať pri odpočte DPH?

 

Podobným prípadom sa už pred pár rokmi zaoberal aj Súdny dvor EÚ a v tejto veci vydal rozhodnutie (rozsudok). V zmysle rozhodnutia vyplýva, že zámerom materskej spoločnosti pri poskytovaní palivových kariet nie je dodanie paliva svojej dcérskej spoločnosti, ale iba financovanie jeho nákupu, t.j. poskytovanie úveru, ktorý je oslobodený od DPH.

 

Všeobecne by teda malo platiť, že spoločnosti, ktoré v skutočnosti neprijímajú palivo, či elektrickú energiu, nemajú nárok na odpočet DPH.

 

Záverom je možné skonštatovať, že poskytovanie palivových kariet a kariet pre nabíjanie elektromobilov by malo byť oslobodené od DPH bez nároku na odpočet DPH na vstupe, resp. z nákladov, ktoré súvisia s predmetnými službami. Spoločnosti poskytujúce palivové karty, alebo karty pre nabíjanie elektromobilov by preto mali dbať na správnu fakturáciu a odpočet DPH.

Autor: Juraj Petrisko