späť na všetky články
Dane

Režim DPH pri reťazových obchodoch

25. mája 2022

Na dnešnom globalizovanom trhu sú reťazové obchody bežným spôsobom obchodovania medzi podnikateľskými subjektami. Kedy však môžeme hovoriť o reťazových obchodoch a ako u nich správne nastaviť režim v súvislosti s DPH?

 

Pod pojmom „reťazové obchody“ sa rozumejú transakcie, ktoré sú uskutočňované tromi a viac subjektami. Keďže sa teda jedná o viaceré po sebe nasledujúce dodania, legislatívnou úpravou je definované, že sa uskutočnená preprava priradí iba jednému dodávateľovi v reťazci dodaní.

 

Na účely správneho stanovenia režimu DPH pri reťazových obchodoch je potrebné správne určiť tzv. pohyblivú dodávku, t.j. dodávku spojenú s prepravou. V závislosti od určenia pohyblivej dodávky následne závisí stanovenie štátu, v ktorom vzniká daňová povinnosť. Pri pohyblivej dodávke je dodanie v rámci EÚ, ku ktorému sa viaže táto pohyblivá dodávka, oslobodené od DPH, pričom všetky ostatné dodávky  v reťazci sú potom tzv. nepohyblivé dodávky, ktoré podliehajú DPH ako lokálne dodania tovaru.

 

Pre uplatnenie správneho režimu DPH v súvislosti s reťazovými obchodmi je dôležité korektne postupovať v nasledujúcich aspektoch:

 

  • samostatne posudzovať dodávku tovaru pri každom zmluvnom vzťahu,
  • zohľadniť dodacie a prepravné podmienky,
  • overiť, v ktorom členskom štáte majú účastníci obchodu pridelené IČ DPH,
  • určiť, ktorá dodávka má byť oslobodená a ku ktorej dodávke sa viažu prípadné DPH registračné povinnosti dodávateľa

 

Správne uplatnenie DPH pri reťazových obchodoch je nevyhnutné za účelom eliminácie možných daňových rizík.

 

Ak si nie ste istí, či Vaše zmluvné nastavenia sú pretavené aj do správneho daňového režimu, neváhajte sa na nás obrátiť.

Autor: Paulína Bittnerová