späť na všetky články
Dane

Stravné od 1.9.2022

06. septembra 2022

V zmysle §152 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zamestnancom vo všetkých zmenách, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny, zabezpečovať stravovanie alebo na základe výberu zamestnanca poskytnúť účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie.

 

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

 

Suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom, najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky.

 

ZMENA OD 1.9.2022

 

Stravné pre zamestnancov, ale zároveň aj pre samostatne zárobkovo činné osoby sa   opäť zvýšilo s účinnosťou od 1.9.2022, nové parametre v porovnaní s doteraz platnými  vyzerajú  nasledovne:

 

  Od 1. 5. 2022 Od 1. 9. 2022
Suma stravného pre časové pásmo 5 – 12 hodín 6 € 6,40 €
Minimálny finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie 2,48 € 2,64 €
Maximálny finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie 3,30 € 3,52 €
Minimálna hodnota stravovacej poukážky 4,50 € 4,80 €
Minimálny príspevok zamestnávateľa 55% na stravovaciu poukážku 2,48 € 2,64 €

 

 

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva,  že príspevok na stravovanie zamestnancov, poskytovaný za podmienok ustanovených v Zákonníku práce vo výške najmenej 55 % z ceny jedla, najviac za každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín, sa zvýšil na sumu minimálne 2,64 eur a maximálne 3,52 eur.

 

 

Minimálna hodnota stravovacej poukážky, ktorá musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín bude najmenej 4,80 eur. Stravovacie poukážky ako aj finančný príspevok na stravovanie je potrebné poskytovať vopred, aby ich mali zamestnanci k dispozícii už prvý pracovný deň v mesiaci.

 

Samostatne zárobkovo činné osoby si môžu do daňových výdavkov zahrnúť za každý odpracovaný deň sumu na úrovni 55 percent z hodnoty 5 až 12 hodín trvajúcej pracovnej cesty. Tento typ výdavku sa zvyšuje zo súčasných 3,30 eura na 3,52 eura, pričom od  1.1.2022  na preukázanie stravného už nepotrebujú doklad o nákupe stravovacích poukážok resp. jedla.

 

Treba však skonštatovať, že zatiaľ stále nie je legislatívne usmernenie, akým spôsobom majú SZČO evidovať výkon činnosti za dni,  za ktoré si uplatňujú výdavky na stravovanie. Vo všeobecnosti platí, že majú nárok na uplatnenie výdavkov na stravovanie len v prípade, ak majú aktívne príjmy a uplatňujú si preukázateľné daňové výdavky, nie paušálne výdavky. V prípade daňovej kontroly ostáva povinnosť preukázať výkon činnosti v dotknutých dňoch.

 

Autor: Mária Nasáliová