späť na všetky články
Dane

Znížená sadzba DPH

18. mája 2022

Azda každému je známe, že na Slovensku máme základnú sadzbu DPH vo výške 20%. Väčšina z nás sa však už stretla aj s aplikovanou zníženou sadzbou DPH – 10%, hoci sme o tom nemuseli vedieť. Na aké tovary a služby sa znížená sadzba aplikuje sa dozviete v našom článku.

 

Druhy tovarov a služieb, pri ktorých sa uplatňuje znížená sadzba DPH, sú v zmysle ustanovenie § 27 ods. 2 zákona o DPH uvedené v prílohe č. 7 (pre tovary) a prílohe č. 7a (pre dodanie služieb) zákona o DPH. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že znížená sadzba sa neaplikuje na dovážaný tovar.

 

Medzi druhy tovarov, ktoré podliehajú zníženej sadzbe DPH 10%, patria napríklad:

  • definované potraviny a ovocné nápoje, pozor znížená sadzba sa vzťahuje iba na tzv. zdravé potraviny ako napr. niektoré druhy ovocia, mäsa, rýb, mlieko, syr, niektoré druhy zeleniny (ovocnými nápojmi nie sú ovocné destiláty);
  • farmaceutické výrobky;
  • obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie, pre deti,
  • knihy, brožúry, letáky a podobné tlačené tovary, avšak s obmedzeným reklamným obsahom do 50%;
  • noviny, časopisy a periodiká, ktoré vychádzajúce aspoň štyrikrát týždenne s obmedzeným reklamným obsahom do 50% alebo erotickým obsahom do 10%;
  • kontaktné a okuliarové šošovky, ortopedické pomôcky, detské plienky, vložky, tampóny, výrobky určené pre inkontinenciu.

 

Hotové ceny tovarov uvádzané na tovaroch v obchodoch, lekárňach, kníhkupectvách či trafikách možno nie sú pre nás citeľne nižšie, avšak znížená sadzba DPH môže byť výraznejšie vnímaná, prípadne rozhodujúca napríklad pri voľbe ubytovania pre Vašu letnú dovolenku či predĺžený víkend. Medzi služby, ktoré podliehajú zníženej sadzbe DPH 10% patria v zmysle prílohy č. 7a zákona o DPH totiž práve ubytovacie služby. Pod ubytovacie služby patria:

  • hotelové a podobné ubytovacie služby
  • turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby
  • autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
  • ostatné ubytovacie služby (ubytovanie vo vysokoškolských internátoch, ubytovniach a ostatné dočasné ubytovanie).

 

Všeobecne platí, že pokiaľ sa tovar alebo služba nenachádza medzi vybranými druhmi, ktoré sú vymedzené v prílohe 7 alebo 7a zákona o DPH, uplatní sa na tovar alebo službu 20 % sadzba DPH.

 

Základným cieľom zníženej sadzby DPH 10% je znížiť konečnú cenu tovarov a služieb pre spotrebiteľov. V tejto súvislosti je preto záverom dôležité zdôrazniť, že zníženie sadzby dane pri predaji tovarov alebo poskytovaní služieb uvedených v prílohách 7 a 7a zákona o DPH je pre predávajúceho (resp. poskytovateľa služby) povinnosťou, nie možnosťou.

 

Či je z pohľadu spotrebiteľa znížená sadzba dane na cenách potravín alebo služieb citeľná alebo nie, už nechávame na vás.

Autor: Patrik Kochan