Naše služby

Digitalizácia
a automatizácia

Ako zefektívniť procesy vo vašej kancelárii? Prípadne pozrieť si výsledky vašej spoločnosti vo webovej aplikácii kedykoľvek a kdekoľvek s prístupom na internet? Alebo podpisovať zmluvy či faktúry elektronicky? Prípadne dostávať k vašim daňovým povinnostiam elektronické príkazy na úhradu, ktoré si len jednoducho natiahnete do vašej bankovej aplikácie na úhradu? S Kreston Slovakia a našimi spoľahlivými externými partnermi aj tieto otázky môžu byť zodpovedané k vašej spokojnosti.
Digitalizácia dokumentov a podnikania je veľkým súčasným trendom a fenoménom. Už žiadne papiere v skriniach a zakladačoch, žiadne vytlačené faktúry, minimálne náklady na tlač. Aj toto patrí k digitálnej a ekologickej kancelárii.

Ekologické hľadisko – Ekologický aspekt je pre vás dôležitý, a to minimálne kvôli vnímaniu vašej spoločnosti verejnosťou a zlepšeniu imidžu, až po skutočné ekologické dopady vášho podnikateľského jednania.

Archivácia – už žiadne archivačné skrine, tlač informácií potrebných pre označenie faktúr v zmysle zákona ako účtovných dokladov. Všetko je možné vyriešiť elektronicky. Digitálny archív vám poskytne omnoho viac priestoru ako obmedzené priestorové riešenia. Aj v prípade, že prekročíte limit úložiska, vždy je možné tento „priestor“ kedykoľvek rozšíriť pre ďalšie potreby.

Konektivita – pomôžeme vám byť prepojení s vašimi dokladmi, ku ktorým máte prístup prakticky kedykoľvek a kdekoľvek. Zároveň kedykoľvek bude potrebné sa vrátiť k starým dokladom, vďaka digitalizácii sa k nim bez problémov dostanete prostredníctvom webovej aplikácie. Potrebujete účtovníkovi vysvetliť, za čo tá ktorá faktúra bola? Alebo vám účtovník bude chcieť oznámiť, že niektoré údaje na niektorej faktúre treba zmeniť? Spojením všetkých zainteresovaných v chate priamo pri digitálnom dokumente celý proces zjednoduší.

Dostupnosť – je úzko prepojená s cloudom. Prostredníctvom cloudu je možné zdigitalizované dokumenty vyhľadávať, archivovať, meniť, zdieľať, a to kedykoľvek a kdekoľvek s prístupom na internet.

Poraďte sa s nami vo všetkých otázkach. Naši odborníci vám prierezovo poskytnú niekoľko riešení, ako čo najefektívnejšie začať digitalizovať vašu kanceláriu.

Na digitalizované dokumenty a elektronické faktúry či výpisy z účtov sme pripravení, nakoľko máme možnosť poskytnúť cloudový priestor zvlášť pre účtovné dokumenty z dôvodu vedenia digitálneho účtovníctva, a tiež pre ostatné dokumenty, ktoré priamo nevstupujú do účtovníctva, ako sú napr. zmluvy, dodacie listy, objednávky a ostatné podkladové dokumenty. Zároveň využívame službu vyťažovania dokumentov prostredníctvom OCR systému externého dodávateľa, ktorého súčasťou je aj DMS – Document Management System, kde v najrozšírenejšej verzii je možné procesne nastavovať schvaľovanie dokumentov od ich prijatia do vášho mailu až po ich zaúčtovanie do nášho ekonomického softvéru.

Digitalizácia dokumentov a podnikania je veľkým súčasným trendom a fenoménom. Už žiadne papiere v skriniach a zakladačoch, žiadne vytlačené faktúry, minimálne náklady na tlač. Aj toto patrí k digitálnej a ekologickej kancelárii.

Ekologické hľadisko – Ekologický aspekt je pre vás dôležitý, a to minimálne kvôli vnímaniu vašej spoločnosti verejnosťou a zlepšeniu imidžu, až po skutočné ekologické dopady vášho podnikateľského jednania.

Archivácia – už žiadne archivačné skrine, tlač informácií potrebných pre označenie faktúr v zmysle zákona ako účtovných dokladov. Všetko je možné vyriešiť elektronicky. Digitálny archív vám poskytne omnoho viac priestoru ako obmedzené priestorové riešenia. Aj v prípade, že prekročíte limit úložiska, vždy je možné tento „priestor“ kedykoľvek rozšíriť pre ďalšie potreby.

Konektivita – pomôžeme vám byť prepojení s vašimi dokladmi, ku ktorým máte prístup prakticky kedykoľvek a kdekoľvek. Zároveň kedykoľvek bude potrebné sa vrátiť k starým dokladom, vďaka digitalizácii sa k nim bez problémov dostanete prostredníctvom webovej aplikácie. Potrebujete účtovníkovi vysvetliť, za čo tá ktorá faktúra bola? Alebo vám účtovník bude chcieť oznámiť, že niektoré údaje na niektorej faktúre treba zmeniť? Spojením všetkých zainteresovaných v chate priamo pri digitálnom dokumente celý proces zjednoduší.

Dostupnosť – je úzko prepojená s cloudom. Prostredníctvom cloudu je možné zdigitalizované dokumenty vyhľadávať, archivovať, meniť, zdieľať, a to kedykoľvek a kdekoľvek s prístupom na internet.

Poraďte sa s nami vo všetkých otázkach. Naši odborníci vám prierezovo poskytnú niekoľko riešení, ako čo najefektívnejšie začať digitalizovať vašu kanceláriu.

Na digitalizované dokumenty a elektronické faktúry či výpisy z účtov sme pripravení, nakoľko máme možnosť poskytnúť cloudový priestor zvlášť pre účtovné dokumenty z dôvodu vedenia digitálneho účtovníctva, a tiež pre ostatné dokumenty, ktoré priamo nevstupujú do účtovníctva, ako sú napr. zmluvy, dodacie listy, objednávky a ostatné podkladové dokumenty. Zároveň využívame službu vyťažovania dokumentov prostredníctvom OCR systému externého dodávateľa, ktorého súčasťou je aj DMS – Document Management System, kde v najrozšírenejšej verzii je možné procesne nastavovať schvaľovanie dokumentov od ich prijatia do vášho mailu až po ich zaúčtovanie do nášho ekonomického softvéru.