Naše služby

Projektové
a procesné riadenie

Dobré podnikateľské rozhodnutia musia byť orientované na výsledok a predchádza im rozsiahla príprava. Našich klientov sprevádzame už od od vízie až po jej pretavenie na hmatateľný výsledok. Identifikujeme faktory nevyhnutné pre úspech, odhaľujeme možnosti optimalizácie a ponúkame konkrétne riešenia.
Procesné riadenie je činnosť vedúca k transformácii funkčne orientovanej organizácie na organizáciu procesného typu.

Postup implementácie procesnej organizácie si vyžaduje personálne a projektové zabezpečenie. Prvým krokom je vytvorenie tímu procesnej organizácie a harmonogramu projektu. Zanalyzujeme existujúci stav organizácie a identifikujeme kľúčové hodnototvorné procesy tak, aby sa eliminovali procesy nevytvárajúce hodnotu.

Každý proces musí mať definovaného svojho interného alebo externého zákazníka a hodnotu, ktorú pre neho vytvára.
Každý proces musí mať definovaného svojho vlastníka zodpovedného za optimálny priebeh a výstupy.
Pre všetky procesy musia byť stanovené indikátory požadovaného výkonu (merateľné ciele, štandardy a porovnávacie benchmarky). Prozákaznícka orientácia, zodpovednosť̌ projektových tímov za dosahovanie výsledkov a kontrola dosahovania stanovených cieľov musia byť monitorované a procesy musia prechádzať permanentným zdokonaľovaním.

Dobré podnikateľské rozhodnutia musia byť orientované na výsledok.

Procesné riadenie je činnosť vedúca k transformácii funkčne orientovanej organizácie na organizáciu procesného typu.

Postup implementácie procesnej organizácie si vyžaduje personálne a projektové zabezpečenie. Prvým krokom je vytvorenie tímu procesnej organizácie a harmonogramu projektu. Zanalyzujeme existujúci stav organizácie a identifikujeme kľúčové hodnototvorné procesy tak, aby sa eliminovali procesy nevytvárajúce hodnotu.

Každý proces musí mať definovaného svojho interného alebo externého zákazníka a hodnotu, ktorú pre neho vytvára.
Každý proces musí mať definovaného svojho vlastníka zodpovedného za optimálny priebeh a výstupy.
Pre všetky procesy musia byť stanovené indikátory požadovaného výkonu (merateľné ciele, štandardy a porovnávacie benchmarky). Prozákaznícka orientácia, zodpovednosť̌ projektových tímov za dosahovanie výsledkov a kontrola dosahovania stanovených cieľov musia byť monitorované a procesy musia prechádzať permanentným zdokonaľovaním.

Dobré podnikateľské rozhodnutia musia byť orientované na výsledok.