Pracovné možnosti

Kariéra v Krestone

Aj vy máte jedinečnú možnosť stať sa súčasťou nadnárodnej poradenskej spoločnosti a jej dynamického prostredia daní, účtovníctva, auditu či práva. V Kreston Slovakia získate rýchly odborný rast aj všestrannú pracovnú náplň. Sú pre vás pripravené pravidelné odborné a rekvalifikačné školenia, odborná literatúra, elektronické vymoženosti, prístupy k interným materiálom, prípadom a manuálom.

Okrem štandardného zamestnania ponúkame možnosť brigády a získavania praxe pre študentov vysokých škôl s ekonomickým zameraním. Našim cieľom je vytvoriť tvorivú komunitu odborníkov, ktorých znalosti, skúsenosti a odhodlanie budú prinášať benefity nielen našim klientom, ale aj našim zamestnancom.

Vieme, akú dôležitú úlohu zohráva príjemné pracovné prostredie a dobré medziľudské vzťahy. Rozvoj a kooperácia, priateľská pracovná atmosféra, komunitná zodpovednosť i princípy ekologickej kancelárie sú preto dôležité piliere našej firemnej kultúry.

Rastieme a preto chceme posilniť náš team. Neváhajte a pridajte sa k nám už dnes!

Voľné pozície

Advokátsky koncipient

Čomu sa budete venovať?

Právnik so všeobecným zameraním v rôznych právnych oblastiach (obchodné právo, civilné právo, trestné právo, súdne konanie). Možná špecializácia v oblasti finančného a daňového práva. Súčasťou pracovnej náplne je vypracovanie zmlúv, analýz, stanovísk, návrhov v civilnom a trestnom konaní, zabezpečenie spisovej agendy a účasť na súdnych pojednávaniach.

Koho hľadáme?

 • pozícia je vhodná pre absolventa
 • vzdelanie v právnom obore
 • tímový hráč
 • organizácia vlastnej práce
 • ochota učiť sa nové veci
 • schopnosť komunikovať v bežnom rozsahu v Aj alebo Nj (min. B1)

Čo vám ponúkame?

 • Bonusový platový systém a iné zamestnanecké benefity v závislosti od pracovného nasadenia
 • Technické vybavenie (notebook, mobilný telefón a ďalšie technické a administratívne pracovné pomôcky), možnosť využívania služobného automobilu
 • Zaujímavá a rozmanitá pracovná náplň
 • Účasť na vzdelávacích podujatiach a seminároch
 • Predpoklad dlhodobej spolupráce
 • Ústretový prístup v prípade záujmu o akademickú prax popri zamestnaní

Mzdový účtovník

Čomu sa budete venovať?

 • komplexné spracovanie mzdovej agendy pre klientov spoločnosti,
 • príprava a kontrola podkladov pre výpočet miezd, preddavkov na daň, sociálnych a zdravotných odvodov,
 • spracovanie výkazov a hlásení pre poisťovne,
 • tvorba prehľadov a ročných hlásení o dani z príjmov,
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov z/do poisťovní,
 • vedenie personálnych zložiek zamestnancov,
 • sledovanie legislatívnych zmien týkajúcich sa miezd, zrážok a všetkých druhov poistení,
 • aktualizovanie zmien údajov zamestnancov v mzdovom systéme,
 • tvorba výstupných reportov podľa zadaní klienta, vypracovávanie štatistických výkazov,
 • komunikácia s nemecky alebo anglicky hovoriacimi klientami v bežnom rozsahu,
 • poskytovanie poradenstva klientom na základe ich požiadaviek (v rozsahu vedomostí zamestnanca).

Čo vám ponúkame?

 • možnosť byť súčasťou tímu odborníkov
 • profesionálny rast a rozvoj v rámci danej pozície
 • práca v stabilnej a stále sa rozvíjajúcej spoločnosti
 • možnosť sebarealizácie – veľký priestor pre prinášanie nových nápadov a riešení
 • veľa príležitostí pre získavanie nových informácií a skúseností
 • podpora vzdelávania, systém interných aj externých vzdelávacích programov
 • odmeňovací systém a rozsiahly systém benefitov
 • flexibilná pracovná doba
 • možnosť aktívneho využívania znalosti cudzieho jazyka

Koho hľadáme?

 • prax na pozícii mzdový účtovník/personalista min. 3 roky
 • skúsený mzdový účtovník/mzdová účtovníčka
 • vysoká miera samostatnosti a s tým spojenú aj zodpovednosť
 • tímový hráč
 • organizácia vlastnej práce
 • znalosť Zákonníka práce a predpisov upravujúcich oblasť miezd podmienkou
 • znalosť práce v SW (mzdový softvér Olymp, HUMANET, Pohoda) výhodou
 • ochota učiť sa nové veci
 • komunikačné zručnosti na profesionálnej úrovni
 • schopnosť komunikovať v bežnom rozsahu v Aj alebo Nj (min. B1)
 • mzdové účtovníctvo – pokročilý

Front office assistant

Čomu sa budete venovať?

 • asistent/tka reprezentuje spoločnosť pri prvom kontakte s klientmi, úradmi a ďalšími osobami,
 • v kompetencii je aktívne zabezpečenie hospodárskeho chodu sekretariátu (nákup pracovných pomôcok, občerstvenia, odbornej literatúry),
 • vedenie spisovej agendy kancelárie,
 • vytváranie, úprava a evidencia písomností (formátovanie dokumentov, scanovanie, tlač, uloženie do spisov – archivácia),
 • práca s hotovosťou v pokladni,
 • kontrola čistoty a upravenosti kancelárie,
 • komunikácia a obstaranie záležitostí na úradoch a súdoch, komunikácia s dodávateľmi,
 • obsluha klientov pri stretnutiach,
 • pomocné asistenčné práce,
 • ďalšie administratívne a obslužné činnosti.

Čo vám ponúkame?

 • zaujímavá a rozmanitá pracovná náplň
 • stabilný zamestnávateľ
 • priestor pre odborný a kariérny rast
 • veľa príležitostí pre získavanie nových informácií a skúseností
 • možnosť sebarealizácie – veľký priestor pre prinášanie nových nápadov a riešení
 • podpora vzdelávania
 • odmeňovací systém
 • moderné technické vybavenie (notebook, služobný telefón)

Koho hľadáme?

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • študent vysokej školy
 • vzdelanie v odbore ekonomika / administratíva / verejná správa výhodou
 • schopnosť komunikovať v bežnom rozsahu v Aj (min. B1)
 • Microsoft Word – Mierne pokročilý
 • Microsoft Excel – Mierne pokročilý
 • vodičský preukaz B
 • prax v administratívnej pozícii výhodou
 • výborné vyjadrovacie a komunikačné schopnosti
 • príjemné a decentné vystupovanie,
 • samostatnosť / vysoká miera organizovanosti a timemanagement (rozloženie pracovných úloh a dochvíľnosť pri ich plnení)
 • asertivita, schopnosť podania spätnej väzby
 • lojalita a diskrétnosť
 • časová flexibilita a odolnosť voči stresu
 • pracovitosť, vytrvalosť, ochota učiť sa
 • zodpovedný a aktívny prístup k zvereným úlohám
 • schopnosť vyhodnotiť situáciu pri komunikácii s klientom/inými osobami
 • výhodou znalosť práce s digitálnymi platformami Slovensko.sk, mandátnym preukazom (elektronickým podpisovaním dokumentov) a elektronickým verejným obstarávaním

 

 

Back office assistant

Čomu sa budete venovať?

 

 • zastrešovať back office a vykonávať všetky úlohy a činnosti súvisiace s uvedeným druhom práce a predmetom činnosti spoločnosti,
 • evidencia verejných obstarávaní,
 • príprava podkladov a podávanie verejných obstarávaní prostredníctvom systémov na to určených,
 • zastrešovanie HR procesov,
 • uverejňovanie pracovných inzerátov, príprava a uskutočňovanie pracovných pohovorov, komunikácia s uchádzačmi o zamestnanie, podieľanie sa na výbere nových zamestnancov,
 • podporné činnosti pre marketing a PR, sales support
 • koordinácia oblasti  controllingu, a to predovšetkým napomáhať dosiahnutiu podnikových cieľov, kontrola plnenia zadaných úloh a termínov,
 • aktívna účasť na príprave ponúk pre potencionálnych klientov,
 • riadenie činností administratívneho tímu, zodpovednosť za pracovníkov administratívneho oddelenia a ich kontrola.

Čo vám ponúkame?

 • zaujímavá a rozmanitá pracovná náplň
 • stabilný zamestnávateľ
 • priestor pre odborný a kariérny rast
 • veľa príležitostí pre získavanie nových informácií a skúseností
 • možnosť sebarealizácie – veľký priestor pre prinášanie nových nápadov a riešení
 • podpora vzdelávania
 • odmeňovací systém

Koho hľadáme?

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • študent vysokej školy
 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
 • vzdelanie v odbore ekonomika / administratíva / verejná správa výhodou
 • schopnosť komunikovať v Aj (min. B2)
 • Microsoft Word – Mierne pokročilý
 • Microsoft Excel – Mierne pokročilý
 • prax v administratívnej pozícii min. 1 rok
 • výborné vyjadrovacie a komunikačné schopnosti
 • samostatnosť / vysoká miera organizovanosti a timemanagement (rozloženie pracovných úloh a dochvíľnosť pri ich plnení)
 • asertivita, schopnosť podania spätnej väzby
 • lojalita a diskrétnosť
 • časová flexibilita a odolnosť voči stresu
 • pracovitosť, vytrvalosť, ochota učiť sa
 • zodpovedný a aktívny prístup k zvereným úlohám
 • schopnosť vyhodnotiť situáciu pri komunikácii s klientom/inými osobami
 • výhodou znalosť práce s digitálnymi platformami Slovensko.sk, mandátnym preukazom (elektronickým podpisovaním dokumentov) a elektronickým verejným obstarávaním

Pošlite nám svoj životopis

Páčilo by sa vám s nami pracovať?

Zistite viac na info@kreston.sk alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Sme tu pre Vás...

Ak by ste mali akékoľvek iné otázky, obráťte sa na nás