späť na všetky články
Právo

3 otázky pre… Zuzanu Zvončekovú, advokátku

17. augusta 2022

Aký má význam správny výber tried pre ktoré sa podnikateľ rozhodne registrovať ochrannú známku?

 

 

Z pohľadu podnikateľa je ten správny výber tried dôležitý preto, lebo ochranná známka chráni jeho duševné vlastníctvo len vo vzťahu k tým triedam tovarov a služieb, pre ktoré ju registroval. Ak by som sa teda napríklad rozhodla zaregistrovať názov svojej advokátskej kancelárie ako ochrannú známku pre oblasť právnych služieb, stále by mohol niekto otvoriť napríklad kaviareň s rovnakým označením ako moja advokátska kancelária.

 

 

Viete nám priblížiť, aký je praktický význam ochrannej známky a kedy by mal podnikateľ skutočne rozmýšľať nad jej registráciou?

 

 

Jeden z viacerých významov ochrannej známky uvediem na praktickom príklade. Podnikateľ Martin je vynikajúci kováč, predáva svoje kováčske výrobky pod označením Kováč Martinko. Jeho úspech vnímajú početní zákazníci, ktorí si vážia kvalitu jeho služieb a produktov, jeho vystupovanie a nadšenie pre činnosť. Tento úspech však vníma i podnikavý Jakub. Dostane nápad, že využije dobré meno kováča Martina a otvorí si dielňu s rovnakým dizajnom a rovnakým názvom, a to Kováč Martinko. Dokonca otvorí túto prevádzku s lepšou dostupnosťou pre zákazníkov. Zákazníci sú v mylnom presvedčení, že novo otvorená prevádzka je ďalšou z prevádzok kováča Martina a tak s nadšením navštívia túto novú prevádzku. Jakub však pre kováčsku činnosť nemá potrebné nadšenia ani zručnosti, zákazníci sú nespokojní, čo prejavujú negatívnymi recenziami a rozhorčením s poklesom kvality služieb a výrobkov. Týmto trpí potom i podnikanie Martina, nakoľko jeho dobré meno bolo značne poškodené a klesá mu počet zákazníkov i objem tržieb. Registráciou ochrannej známky v znení „Kováč Martinko“ by Martin tejto situácii predišiel a zabránil by tak Jakubovi v otvorení prevádzky a používaní jeho ochrannej známky.

 

 

Napadá Vám z vlastnej skúsenosti niečo, čo by ste k téme ochranných známok ešte doplnili?

 

 

Záverom by som azda len dodala, že registrácia ochrannej známky nie je zárukou kvality poskytovaných služieb. V kvalite treba zotrvať a spokojných zákazníkov podnikateľovi neprinesie nič iné, ako poctivý výkon jeho podnikateľskej činnosti. Na to netreba zabúdať.