späť na všetky články
Právo

Moderné spôsoby podpisovania elektronických dokumentov

10. februára 2022

V modernej dobe má podpis osoby veľkú dôležitosť, ktorá spočíva najmä v tom, že práve podpis vyjadruje súhlasný prejav vôle s obsahom určitého dokumentu či listiny, a že práve podpis zabezpečuje prepojenie tohto súhlasného prejavu vôle s jedinečnou a konkrétnou osobou. Spolu s vývinom spoločnosti sa ale vyvíjal aj podpis a jeho podoba, a teda zatiaľ čo v dobách nie až tak minulých podpis spočíval najmä v špecificky napísanom mene osoby, s príchodom moderných technológii poznáme už aj tzv. elektronický podpis. Vzhľadom na skutočnosť, že elektronickým podpisom je potrebné vnímať akýkoľvek súbor znakov označujúcich konkrétnu identifikovateľnú osobu, a to či už v podobe neregulovaných foriem podpisov, použiteľných výlučne na bežnú, nie úradnú komunikáciu (napríklad meno a priezvisko na konci e-mailu), alebo v podobe regulovaných foriem podpisov, ktoré sú akceptovateľné aj pri úradnej komunikácii (ZEP / KEP).

 

Skratka ZEP vyjadruje zaručený elektronický podpis a skratka KEP kvalifikovaný elektronický podpis. Uvedené formy elektronického podpisu v samej podstate označujú takmer to isté, pričom v sebe obsahujú súbor elektronických dokumentov, prostredníctvom ktorých je možné bez pochýb určiť jednu a konkrétnu osobu, ktorej daný podpis patrí. V tom spočíva zásadný rozdiel od obyčajných elektronických podpisov, pri ktorých môže byť jednoznačnosť podpisujúcej osoby pochybná. Predsa len meno a priezvisko na konce e-mailu vie za Vás napísať každý. V prípade ZEP a KEP to až tak jednoduché nie je, nakoľko tieto podpisy na jednej strane vyžadujú prítomnosť určitého média obsahujúceho dané elektronické podpisy (eID karta alebo mandátny preukaz) a na strane druhej sú zabezpečené spravidla dvojstupňovou ochranou v podobe kódov.

 

Elektronické podpisy však už ani na Slovensku nie sú žiadnou novinkou. Podobne ako iné, aj táto technológia prechádza svojím vývojom a úpravami. V dnešnej dobe je tak hneď niekoľko spôsobov, ktorými možno váš počítačový dokument opatriť elektronickým podpisom.

 

Prvou z možností určených na elektronické podpisovanie dokumentov, ktorá je zároveň jednou z prvotných spôsobov, je využitie internetového portálu spoločnosti Disig, a. s. s názvom QESPORTAL.sk. Tento spôsob, pri ktorom je po vložení eID do čítačky kariet potrebné len nahratie elektronického dokumentu, výber formátu výsledného podpísaného dokumentu a podpísanie zadaním BOK a KEP PIN kódov, je spravidla verejnosti už dobre známy a nepredstavuje vážne komplikácie.

 

Druhou možnosťou, ktorou je možné zabezpečiť elektronický podpis počítačového súboru, sa taktiež nachádza na portály spoločnosti Disig, a. s. s názvom QESPORTAL.sk. Ide o relatívne nový spôsobom podpisovania prostredníctvom QR kódov. Nevyhnutným predpokladom využívania tejto možnosti je nainštalovaná aplikácia „Web Signer“ od spoločnosti Disig, a. s. vo vašom mobilnom zariadení, ktorá je verejne dostupná tak v google play pre zariadenia so systémom android, ako aj v appstore pre zariadenia so systémom iOS. Podpisovanie využitím tejto možnosti, a teda prostredníctvom QR kódov, nie je vôbec zložitý postup. Po úspešnej aktivácii mobilnej aplikácie Web Signer, jednoducho nahráte súbor na webovej stránke QESPORTAL.sk, vyberiete možnosť podpísať a následne možnosť „PODPÍSAŤ CEZ QR“. Rovnakú možnosť je potrebné zvoliť aj v mobilnej aplikácii Web Signer. Webová stránka vám následne vygeneruje QR kód, na ktorý namierite vaše mobilné zariadenie prostredníctvom čítačky QR kódov obsiahnutej v mobilnej aplikácii Web Signer, zadáte zvolené prístupové údaje v mobilnej aplikácii a webová stránka vám vydá podpísaný súbor na stiahnutie. Veľkou výhodou tejto možnosti je, že predstavuje jediný spôsobom, ktorým je možné zabezpečiť zaručený elektronický podpis bez potreby fyzickej prítomnosti eID karty.

 

Treťou možnosťou, ktorá je zároveň najinteraktívnejšou a najflexibilnejšou možnosťou, sú podpisové aplikácie, ktoré je možné stiahnuť priamo do počítača. Tieto aplikácie väčšinovo fungujú na báze predplatených balíkoch služieb. V niektorých prípadoch, je však tieto aplikácie možné využívať v obmedzenom rozsahu aj bezplatne, a to práve v rozsahu zaručeného elektronického podpisovania elektronických dokumentov. Príkladmo možno spomenúť aplikáciu podpisuj.sk, v rámci ktorej je možné zabezpečiť ZEP elektronického dokumentu aj bezplatne.
Neporovnateľnou výhodou tejto možnosti je práve šetrenie času pri zabezpečovaní ZEP na viacerých elektronických dokumentoch, nakoľko napríklad využitím aplikácie podpisuj.sk je možné „podpísať“ aj desiatky elektronických dokumentov naraz. Predchádzajúce možnosti túto funkciu nemajú a „podpisovanie“ viacerých elektronických dokumentov je tak ozaj zdĺhavé pri „podpisovaní“ každého jedného elektronického dokumentu zvlášť. Postup je skutočne jednoduchý, kde po vložení eID do čítačky kariet je potrebné len vybrať želaný certifikát (ZEP), vložiť želané dokumenty a vybrať možnosť „autorizovať“. Samozrejme je potrebné zadať príslušné kódy, pričom BOK zadáte len jediný raz pri výbere certifikátu a KEP PIN bude od vás vyžadovať automaticky pri každom jednom „podpisovanom“ dokumente. Následne aplikácia sama stiahne „podpísané“ dokumenty, a to do umiestnenia, kde sa nachádzali aj pôvodné dokumenty.

 

Podpisovanie elektronických dokumentov prostredníctvom ZEP a KEP je v dnešnej dobe naozaj jednoduché, prehľadné a zároveň vie byť aj rýchlejšie ako vlastnoručné podpísanie listinného dokumentu. Je na to potrebné len využívať ten správny prostriedok, ktorý vám ušetrí nie len čas ale aj zbytočné nervy.

Autor: Martin Petričko