Spoločenská zodpovednosť

Konáme zodpovedne tak vo vzťahu k nášmu prostrediu, ako aj k spoločnosti

O SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI

VŠETKY DETI SI ZASLÚŽIA VZDELANIE. DARUJTE IM HO.

Každé jedno dieťa so zdravotným znevýhodnením by si zaslúžilo žiť plnohodnotný život s čo najvyššou možnou mierou samostatnosti. Aj preto exituje Rozvoj dieťaťa, ktorého pedagógovia sa snažia odovzdať svoje životné skúsenosti tým, ktorí to potrebujú najviac. Priložte počas najkrajších sviatkov ruku k dielu aj vy, stačí naozaj málo.

Pomoc

ČO JE VLASTNE ROZVOJ DIEŤAŤA A AKO FUNGUJE?

Ide o združenie, ktoré vzniklo na podporu vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. Odborní pedagógovia dokážu deťom poskytnúť vzdelávanie v rôznych oblastiach, pričom rodičia sa môžu spoľahnúť na profesionálny a hlavne individuálny prístup. Spôsob vzdelávania, ktoré prebieha vo vhodných edukačných priestoroch, garantuje maximálne etické zaobchádzanie s dieťaťom. V neposlednom rade je deťom dožičený pocit úspechu, ktorý ich vie výrazne posunúť vpred.

Rozvoj dieťaťa  však okrem toho pomáha aj rodičom. Vie im totiž poskytnúť poradenstvo a supervíziu v oblasti edukácie detí so zdravotným znevýhodnením. Združenie viem zapožičať edukačné materiály, ba dokonca šikovné materiály pre ich dieťa vyrobiť na mieru.

Pomoc

POMÔŽTE SVOJOU TROŠKOU AJ VY.

V posledných desaťročiach môžeme pozorovať zvyšujúci sa počet osôb s telesným aj mentálnym znevýhodnením. Stále väčší počet zdravotne znevýhodnených by mal, samozrejme, podnecovať ľudí k snahe ich liečiť, alebo im aspoň zlepšovať voľné chvíle.

A keďže sa blíži to najštedrejšie obdobie v roku, neskúsili by ste pomôcť aj vy? Či už to kúpou potrebného materiálu na výrobu pomôcok alebo akýmkoľvek finančným darom, je to len a len na vás. Každá pomoc poskytnutá deťom je cenená dvojnásobne.

Ďakujeme!

ROZVOJ DIEŤAŤA
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava
info@rozvojdietata.sk www.rozvojdietata.sk IBAN: SK2109000000005152744482