späť na všetky články
Dane

Obojsmerná komunikácia elektronických úradných dokumentov (EÚD) pre daňovú oblasť do schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS)

31. januára 2022

Od 1. januára 2022 si subjekty môžu prevziať EÚD výlučne v elektronickej schránke na ÚPVS (www.slovensko.sk), nakoľko sa spúšťa obojsmerná elektronická komunikácia pre oblasť daňovú (OBK-OD). Tá nadväzuje na už existujúcu OBK medzi colnými úradmi a ich klientmi v oblasti správy spotrebných daní. Finančná správa doručuje subjektom EÚD od januára 2022 za všetky druhy daní.