späť na všetky články
Právo

Správne súdnictvo – legislatívne novinky

09. júna 2022

Novinky v správnom súdnictve, a to najmä vo vzťahu k jeho prvému stupňu, v ktorom sa koná o podanej správnej žalobe, zavádza zákon č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadobudol čiastočne účinnosť, a teda všeobecnú záväznosť, 01.06.2022, niektoré jeho ustanovenia nadobudnú účinnosť  počnúc 01.01.2023.

 

Najzásadnejšou novinkou uvedenej novoprijatej legislatívy je pritom zriadenie tzv. správnych súdov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Zámerom zriadenia týchto súdov je pravdepodobne odbremenenie Krajských súdov, ktoré v zmysle legislatívy viedli správne konania do tohto momentu, prostredníctvom prenosu právomoci konať a rozhodovať v správnom súdnictve na úzko špecializovaný orgán verejného práva, v podobe troch samostatných správnych súdov. Avšak, uvedené správne súdy svoju činnosť začnú vykonávať až od 01.01.2023, čím bol zabezpečený relatívne dostatočne dlhý čas na naplnenie personálnych kapacít novovznikajúcich súdov. Do tohto momentu dočasne zotrváva právomoc konať a rozhodovať v rámci správneho súdnictva na pleciach Krajských súdov – tak ako doteraz.

 

Sídlom týchto nových súdnych inštitúcií je vždy to mesto, v ktorom sa zriaďujú – a teda sídlom Správneho súdu v Bratislave je mesto Bratislava, sídlom Správneho súdu v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica a sídlom Správneho súdu v Košiciach je mesto Košice.

 

Pôsobnosťou týchto nových súdnych inštitúcií je ich obvod, ktorý je určený v rozsahu okolitých krajov sídla toho-ktorého Správneho súdu – a teda obvodom Správneho súdu v Bratislave je Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj; obvodom Správneho súdu v Banskej Bystrici je Trenčiansky, Banskobystrický a Žilinský kraj; a obvodom Správneho súdu v Košiciach je Košický a Prešovský kraj.

 

Právomocou týchto nových súdnych inštitúcií je práve konať a rozhodovať v rámci správneho súdnictva, predstaveného vyššie v tomto článku.

Autor: Martin Petričko